Інформаційно-телекомунікаційна мережа - це що? Поняття, види і використання інформаційно-телекомунікаційних мереж

Інформаційно-телекомунікаційна мережа - це сукупність методів і технологій, що використовуються для отримання необхідної інформації, яка здатна забезпечити діяльність фірми, а також задовольнити особисті потреби користувачів. Важливо розуміти, що якісні характеристики отриманої інформації, тобто її достовірність, обсяг, актуальність та інші характеристики, часто залежать від власника інформаційної продукції, а не від комп’ютерної мережі.

інформаційно-телекомунікаційна мережа це

Інформація та користувачі

Інформаційно-телекомунікаційна мережа - це сукупність ресурсів, перед якими постає одна важлива проблема - інформаційне наповнення. Розвиток світової інфраструктури робить її все більш актуальною, адже безліч підмереж і сукупностей даних роблять процес обслуговування кожного користувача сильно ускладненим. Використання інформаційно-телекомунікаційних мереж вимагає високої якості інформації, яка в них поставляється, а також висококласного комплексного обслуговування користувачів, якісного обладнання. Важливий момент стосується і пошукових систем, які часто не відповідають заявленим в рекламі можливостям.

Практика показує, що навіть підготовлені користувачі не здатні в повній мірі оцінити параметри представлених систем. Досить часто ті системи, які стали відомі завдяки рекламі, насправді виявляються не настільки ефективними, так як в цих випадках основна частина зусиль виробників спрямована саме на рекламне просування, а проблеми якості що поставляється софта переходять на другий план.

інформаційно-телекомунікаційної мережі інтернет

Види інформаційно-телекомунікаційних мереж

Існує два окремих класу телекомунікаційних мереж: універсальні і спеціалізовані. Характеристиками універсальних систем є висока вартість при широкому охопленні. У спеціалізованих системах відсутня вся можлива інформація, тому і їх вартість нижче. Важливо розуміти, що кількість документів, внесене в рекламні проспекти, не завжди є ознакою повноти і перевагою купується системи. Досить часто повні тексти документів замінені на короткі бібліотечні картки. Якщо створюється інформаційно-телекомунікаційна мережа - це викликає необхідність в залученні певних фондів. При цьому вибирається фірма-постачальник продукції, що пропонує: найбільш зручні умови для платежів, низьку вартість, технологію для поновлення, систему обслуговування по гарантії, документи, які свідчать про можливість здійснювати продаж.

використання інформаційно-телекомунікаційних мереж

Зарубіжні телекомунікаційні мережі

Використання інформаційно-телекомунікаційних мереж передбачає наявність кількох різних типів, які стали прабатьками однієї єдиної. Тобто передбачає певний еволюційний процес, результатом якого стала поява відомого всьому світу інтернету.

ARPANET - була протягом 15 років найбільш розвиненою глобальною мережею, що зв’язує комп’ютери. На даний момент вона є однією з найбільших підмереж інтернету. Основний орієнтир цього комплексу узятий на завдання, пов’язані з дослідницькою діяльністю.

інформаційно телекомунікаційна мережа поняття

INTERNET

INTERNET - це найбільша інформаційно-телекомунікаційна мережа. Визначення її як глобальної пов’язано з тим, що вона охоплює кожен куточок земної кулі. Як користувачів тут налічується більше 30 мільйонів чоловік, і з кожним роком ця цифра збільшується. Тут на даний момент представлені всі послуги, які характерні для інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування. Національним науковим фондом США здійснюється підтримка і фінансування більшої частини мережі інтернет, яка орієнтована на рішення освітніх і дослідницьких завдань. Для цих цілей тут представлено кілька спеціалізованих підмереж:

- NSFnet характеризується ієрархічною структурою і концентрацією навколо великих університетських центрів в Сполучених Штатах Америки;

- Milnet - мережа, що належить міністерству оборони США;

- NASA Science Internet (NSI) - дана інформаційно-телекомунікаційна мережа - це сукупність з декількох комп’ютерних мереж, зайнятих космічними дослідженнями, фізикою космосу, а також іншими напрямами наукового характеру, які об’єднані в загальну глобальну интерсеть.

BITNET

BITNET, як і інтернет, це одна з найбільш старих мереж глобального характеру. Тут надається мережевий доступ до розподілених баз даних науково-дослідного характеру. У Bitnet є кілька регіональних частин:

- Центральна і Західна Європа - EARN; сюди включені комп’ютери дослідних центрів Англії, Франції, Німеччини, Італії та інших держав;

- Канада - NetNorth.

EVnet є найбільш велику комп’ютерну мережу в Європі, яка була запущена в 1982 році. Дана інформаційно-телекомунікаційна мережа - це розгалужена структура, яка має регіональні представництва в усіх країнах Європи, а також в країнах Балтії та Росії.

Fidonet - молодіжна мережа для неформального спілкування.

інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування

Російські телекомунікаційні мережі

Використання інформаційно-телекомунікаційних мереж відбувається повсюдно, і в Росії вони формувалися на базі галузевих мереж. Не так давно їх завданням було формування баз даних і електронних комунікацій для забезпечення доступу до них. Тому ці дві галузі інформаційної діяльності на російській території і зараз практично не розмежовані. На даний момент є три закриті системи, які стали основними: мережа Адміністрації Президента, стала об’єднанням суб’єктів РФ, всіх органів і міністерств законодавчої і виконавчої влади; мережу “Атлас” - сукупність банківської мережі і органів держвлади; мережу PIENet НДЦ “Контур” ФАПСИ. Всі ці мережі призначені для спеціальних потреб і не доступні звичайним користувачам.

Галузеві мережі

Коли в 90-х роках минулого століття на території колишнього СРСР стався розпад старої системи економічного управління, багато підприємств зіткнулися з тим, що їм не вистачало інформації ділового характеру. Саме на цей час припадає розквіт бізнесу в сфері інформаційно-посередницьких послуг. Розпад звичної системи дав поштовх для залучення фінансових ресурсів і формування комерційної інфраструктури інформаційного характеру. Саме тоді багато галузеві мережі послужили основою для формування комерційних організацій, що забезпечують телекомунікаційні послуги.

Основа для розвитку бізнесу

У той момент багато фірм з-за кордону включилися в російський ринок з метою сформувати такий інструмент розвитку, як інформаційно-телекомунікаційна мережа. Поняття про те, як це повинно працювати, у зарубіжних представників було, адже там вже довгі роки цілком успішно функціонує багато мереж і підмереж. Саме тоді сформувалися спеціалізовані системи, покликані забезпечити вихід на міжнародний рівень: Sprint, BizLink, Infonet, PIENet, GTS interlinc, Інфотел. Їх створювали силами спільних підприємств на базі закордонної техніки і технологій. Тепер вони стали частиною інформаційно-телекомунікаційної мережі інтернет.

види інформаційно-телекомунікаційних мереж

Розвиток телекомунікацій і мереж

На даний момент розвиток галузі в усьому світі здійснюється швидкими темпами. Якщо говорити про відповідність законодавству, то інформаційно-телекомунікаційна мережа - це технологічна система, призначена для трансляції інформації по лініях зв’язку. Доступ до інформації може здійснюватися виключно за умови використання засобів обчислювальної техніки. Передача даних за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі інтернет проводиться без обмежень за умови, що вимоги федеральних законів у поширенні інформації і охорони інтелектуальної власності дотримуються неухильно. На даний момент багато компаній, як в Росії, так і по всьому світу, займаються розвитком мереж світового, федерального, регіонального, корпоративного призначення, а також постачають підприємствам-учасникам мереж високоякісне технологічне обладнання, вироблене в повній відповідності до стандартів телебачення і зв’язку.ЩЕ ПОЧИТАТИ