Чи можна мене по закону поховати десь в лісі в мішку?

Не можна.

Закон Російської Федерації “Про поховання та похоронну справу”
Стаття 4. Місця поховання

1. Місцями поховання є відведені відповідно до етичних, санітарними та екологічними вимогами ділянки землі з споруджуються на них кладовищами для поховання тіл (останків) померлих, стінами скорботи для поховання урн з прахом померлих (попелом після спалення тел (останків) померлих, далі - прах) , крематоріями для перекази тел (останків) померлих вогню, а також іншими будівлями і спорудами, призначеними для здійснення поховання померлих. Місця поховання можуть відноситися до об’єктів, що мають культурно-історичне значення.
2. Створювані, а також існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням органів місцевого самоврядування в разі загрози постійних затоплень, обвалів, після землетрусів та інших стихійних лих.
Стаття 16. Санітарні та екологічні вимоги до розміщення місцьпоховання

1. Вибір земельної ділянки для розміщення місця поховання здійснюється відповідно до правил забудови міста або іншого поселення з урахуванням гідрогеологічних характеристик, особливостей рельєфу місцевості, складу грунтів, гранично допустимих екологічних навантажень на навколишнє природне середовище, а також відповідно до санітарних правил і норм і повинен забезпечувати невизначено довгий термін існування місця поховання.
2. Новостворювані місця поховання повинні розміщуватися на відстані не менше 300 метрів від меж сельбищної території.
Чи не дозволяється влаштування кладовищ на територіях:
1) першого і другого поясів зони санітарної охорони джерела водопостачання, мінерального джерела, першої зони округу санітарної ( гірничо-санітарної) охорони курорту;
2) з виходами на поверхню закарстованних, сільнотрещіноватих порід і в місцях виклинювання водоносних горизонтів;
3) на берегах озер, річок та інших відкритих водойм, використовуваних населенням для госпо ного-побутових потреб, купання і культурно-оздоровчих цілей;
4) зістоянням грунтових вод понад два метри від поверхні землі при найбільш високому їх стоянні, а також на затоплюваних, схильних до зсувів і обвалів, заболочених.
3. Створення нових місць поховання, реконструкція діючих місць поховання можливі при наявності позитивного висновку екологічної та санітарно-гігієнічної експертизи.
4. Надання земельної ділянки для розміщення місця поховання здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до земельного законодавства, а також відповідно до проектної документації, затвердженої в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації і законодавством суб’єктів Російської Федерації.
5. Розмір земельної ділянки для кладовища визначається з урахуванням кількості жителів конкретного міста або іншого поселення, але не може перевищувати сорока гектарів. Розмір земельної ділянки для Федерального військового меморіального кладовища визначається виходячи з передбачуваної кількості поховань на ньому і може перевищувати сорок гектарів. Ділянка землі на території Федеральноговійськового меморіального кладовища для поховання загиблого (померлого) становить п’ять квадратних метрів і надається безкоштовно. Розмір безкоштовно наданого ділянки землі на територіях інших кладовищ для поховання померлого встановлюється органом місцевого самоврядування таким чином, щоб гарантувати поховання на цій же ділянці землі померлого чоловіка або близького родича.
6. Використання території місця поховання дозволяється після закінчення двадцяти років з моменту його перенесення. Територія місця поховання в цих випадках може бути використана тільки під зелені насадження. Будівництво будівель і споруд на цій території забороняється.

Чи є сенс купувати електронну книгу? А то мені здається, що зараз ніде книги скачати можна? Якщо можна, то де? Хочу почитати цікаву літературу з криміналістики і кримінології. Що можете порадити? Що відомо про подальшу долю династії Палеологів після взяття Константинополя турками?ЩЕ ПОЧИТАТИ