Царства живої природи

Біологічна систематика - наука, яка займається розробкою принципів класифікації всіх існуючих живих організмів і додатком даних принципів до побудови цілісної системи. Класифікація живих організмів на увазі їх опис та ієрархічне розміщення в системі організмів. Згідно з однією з таких класифікацій вся жива природа ділиться на царства.

Царства живої природи - вищі таксономічні категорії в системі органічного світу. Розподіл існуючої живої природи на царства вважається цілком обгрунтованим з точки зору еволюції. Згідно з ним все організми діляться на два надцарства (доядерних і ядерних організмів), які включають в себе чотири царства: дробянки, рослини, гриби і тварини. Кожне царство в свою чергу ділиться на подцартва. Розглянемо основні категорії більш докладно.

Без’ядерні і доядерние організми (прокаріоти) - організми, які не володіють оформленим клітинним ядром. Генетичний код має вигляд кільцевої ланцюга ДНК і присутній в нуклеотиде, не утворюючи справжніх хромосом. Статевого процесу у таких організмів немає. До прокаріотів вчені відносять різні бактерії, включаючи синьо-зелені водорості.

Три інших царства живої природи є еукаріотамі. Перше з них - рослини. Найважливіша відмінність рослин від інших організмів - їх здатність харчуватися автотрофно, тобто синтезувати певні органічні речовини з неорганічних. Зелені рослини здійснюють фотосинтез, використовуючи енергію сонячних променів. Завдяки фотосинтезу, підтримується газовий склад атмосфери. Так, рослини - головне джерело енергії і їжі для всіх організмів на нашій планеті.

Схема класифікації рослин досить складна. Спочатку, вони діляться на нижчі та вищі рослини. Тіло нижчих рослин не ділиться на корінь, стебло і листок. До нижчих рослин відносять водорості, а саме синьо-зелені водорості, хрізофіти, крем’янисті, жовто-зелені, бурі, червоні, евгленовие, зелені та інші водорості. На відміну від нижчих рослин, тіла вищих рослин розчленовані на перераховані вище спеціалізовані органи (лист, стебло, корінь). Сюди входять моховидні, папоротніковідние, покритонасінні типи рослин, в межах яких виділяють окремі класи.

Гриби - царство живої природи, що поєднує в собі ознаки і тварин, і рослин. Гриби, як і рослини, нерухомі; вони характеризуються верхівковим ростом і наявністю клітинних стінок. Від тварин грибам дістався гетеротрофних тип обміну речовин, утворення сечовини і інші риси. Гриби розмножуються вегетативним, статевим і безстатевим шляхом. Вони минерализуют залишки рослин в грунті. Деякі види можуть викликати хвороби рослин і тварин. Знайдено велику кількість цвілевих грибів, які використовуються сьогодні для отримання антибіотиків, вітамінів, гормонів. Не секрет, що багато гриби їстівні. В межах цього царства живої природи виділяють три типи: справжні гриби, ооміцети і міксоміцетів.

Представники царства тварин характеризуються деякими загальними властивостями з рослинами, серед яких, наприклад, обмін речовин і клітинну будову. Такі подібності обумовлені єдністю походження. Проте, основна відмінна риса - харчування. Тварини є гетеротрофами, тобто харчуються готовими органічними сполуками, в силу нездатності синтезувати їх з неорганічних речовин. Як правило, тварини активно рухливі. За приблизними підрахунками існує приблизно два мільйони видів тварин. Як і інші царства живої природи, тварини діляться на подцартва, типи і види. Так, існують одноклітинні і багатоклітинні тварини, діляться на десятки типів і видів. До одного з таких типів належать і люди.ЩЕ ПОЧИТАТИ