Як написати аналітичну роботу

Аналітична робота часто використовується педагогами для перевірки знань старшокласників і студентів. Це форма письмовій звітності дозволяє оцінити рівень засвоєння учнем тієї чи іншої теми, а також його вміння логічно мислити і грамотно викладати свої думки. У процесі підготовки роботи автор повинен не тільки всебічне вивчити проблему, знайти причини виникнення негативних явищ, а й запропонувати можливі шляхи їх подолання. Щоб аналітична робота отримала високу оцінку, писати її треба поетапно, дотримуючись визначеної структури.
як написати аналітичну роботу
підберіть літературу по темі вашої аналітичної роботи. Виберіть найбільш авторитетні джерела. Це можуть бути наукові та науково-популярні книги, монографії та статті провідних фахівців, інтернет-ресурси. Вивчаючи кожен документ, робіть для себе записи та позначки, які пізніше визможете використовувати в якості цитат. Відразу ж робіть опису переглянутих джерел для списку літератури.

2 крок

Складіть план аналітичної роботи. Він повинен включати в себе кілька обов'язкових пунктів: вступ, основна частина, висновок, додатки, список використаної літератури.

3 крок

Опишіть у введенні суть проблеми, обґрунтуйте її актуальність, перерахуйте існуючі наукові теорії по темі. Тут же ви повинні сформулювати мету власного дослідження, визначити коло питань, розглянутих в аналітичній роботі, а також описати ті методи, якими ви користувалися при її написанні.

4 крок

Підготуйте основну частину аналітичної роботи. У ній виділіть 2-3 розділу, по 2-3 підрозділу в кожному. Розділ повинен розкривати один з аспектів проблеми. Усередині нього в логічній послідовності викладіть існуючу ситуацію, наукові теорії та думки експертів, власні міркування і припущення. Підтверджуйте свої висновки цитатами фахівців. В кінці розділу зробіть узагальнення, вякому коротко сформулюйте найбільш важливі думки і версії. Наприклад, в розділі про причини інфляції узагальнення повинно містити їх чітке перерахування.

5 крок

Перерахуйте головні висновки, які ви зробили в процесі вивчення теми. Це буде заключна частина аналітичної роботи. До висновку існує ряд принципових вимог. По-перше, воно повинно бути логічно пов'язане з основною частиною роботи, але не повторювати дослівно узагальнення, зроблені раніше. По-друге, у висновку необхідно представити прогноз розвитку ситуації або запропонувати шляхи подолання негативних тенденцій. По-третє, текст висновку повинен бути коротким і гранично інформативним.

6 крок

Доповніть аналітичну роботу додатками. Це можуть бути графіки, таблиці, розрахунки, ілюстрації, креслення, приклади текстів і т. д. Вся інформація, зібрана в цій частині, покликана доповнити дослідження і підкріпити вашу точку зору. У тексті основної частини необхідно зробити посилання на кожен додаток. Тут же помістіть список використаної

ЩЕ ПОЧИТАТИ