Що таке госпрозрахунок? Визначення та принципи

Спробуємо з’ясувати, що таке госпрозрахунок. Це спеціальна економічна категорія, яка виражає відносини в сфері розподілу, виробництва, споживання, обміну продукції. Багато починаючі підприємці намагаються зрозуміти, що таке госпрозрахунок і як використовувати даний економічний термін у своїй діяльності. В умовах переходу економіки країни на ринковий варіант саме цей параметр є важливим економічним поняттям.

що таке госпрозрахунок

Особливості госпрозрахунку

Це форма економічних відносин, матеріальної зацікавленості і відповідальності між підприємствами і державою, між базовою компанією і її структурними підрозділами, між підприємствами, а також всередині організації.

Впровадження госпрозрахунку передбачає раціональне ведення господарства, окупність понесених витрат, виконання режиму економії, гарантовану рентабельність організації.

умови госпрозрахунку

Суть господарського розрахунку

Полягає вона в сукупності засобів і механізму, завдяки яким з’являється кінцевий підсумок - повноцінне керування виробництвом. Саме повний госпрозрахунок на базі товарно-грошових відносин гарантує відповідність ресурсів сільськогосподарських підприємств результатами їх безпосередньої діяльності. Система подібних відносин відображає постійний рух ресурсів, відновлення кругообігу фондів компанії. Міркуючи про те, що таке госпрозрахунок, відзначимо, що він висловлює виробничі відносини, які розвиваються на базі фінансових і матеріальних ресурсів в компаніях всіх форм власності.

госпрозрахунок державних підприємствах

Масштаб госпрозрахунку

Даний термін стосується всієї сфери виробничих відносин, побудованих на базі термінів: гроші, вартість, товар, собівартість, ціна, прибуток. Умови госпрозрахунку такі: всередині компанії відбувається взаємодія економічних категорій за існуючими в даній області законами. Відзначимо, що в організації здійснюється об’єднання робочої сили та засобів виробництва, в зв’язку з чим і здійснюється безпосередньо сам процес виготовлення продукції. До підприємства можна віднести всі основні принципи госпрозрахунку.

переклад госпрозрахунок

Особливості сільськогосподарських організацій

Основний розвиток госпрозрахунку для подібних компаній визначається важливими принципами:

  • Самофинансированием і окупністю понесених витрат;
  • Державним регулюванням економіки, а також самоврядуванням колективу;
  • Матеріальною зацікавленістю окремих працівників за результат виробництва;
  • Контроль фінансової діяльності організації.

Самофінансування передбачає покриття всіх витрат компанією за рахунок особистих грошових ресурсів. Виручки компанії від продажу своєї продукції повинно вистачати на фонд накопичення і споживання. У держави є право здійснювати регулювання такими параметрами ринку, як податкові та процентні ставки, тарифи. Контролюючи їх рівень, воно отримує можливість створювати оптимальні умови реалізації та виробництва товарів.

повний госпрозрахунок

Як зробити госпрозрахунок ефективним

Ефективним він буде в тому випадку, якщо, крім принципів, згаданих вище, кожен член трудового колективу буде якісно виконувати ті обов’язки, які на нього покладаються. Якщо працівник не має особистої матеріальної зацікавленості, ні про яку ефективність не піде мовлення. На підприємстві повинна бути створена спеціальна система стимулювання для працівників. У неї включають різноманітні премії, додаткові виплати в кінці року, матеріальну допомогу. Тільки при взаємозв’язку між результативністю праці та гідною оплатою працівник буде зацікавлений в результаті, а підприємство зможе розраховувати на істотний прибуток.

Цікаві факти

Крім матеріальної зацікавленості, важливий і такий чинник, як відповідальність за витрачання грошових ресурсів. Повинна бути передбачена відповідальність за застосування матеріально-грошових коштів. У реальності даний принцип припускає порівняння витрат з результатами господарської діяльності на кожній стадії виробництва. При постійному контролі “рублем” реалізується повний госпрозрахунок державних підприємствах.

рахунки госпрозрахунку

Важливість фінансово-банківської системи для госпрозрахунку

Саме фінансові органи здійснюють постійний контроль своєчасної сплати податків державними і приватними підприємствами. Використання банківськими структурами кредитних санкцій стимулює керівників організацій шукати варіант ефективного застосування всіх наявних ресурсів. Такі способи впливу на підприємства, як зворотність, цільове використання кредитів, терміновість, дозволяють банкам впливати на звернення та виготовлення товарів, своєчасно виявляти і пропонувати способи ліквідації втрат безгосподарності, непродуктивних витрат, перевіряти рахунки. Госпрозрахунку багато компаній бояться, розуміючи, що у нього є маса “підводних каменів”. Дана система постійно модернізується, розвивається, йде в ногу зі змінами, що відбуваються у вітчизняній і світовій економіці. Так що таке госпрозрахунок? Це складна система, в якій всі елементи взаємопов’язані між собою.

Різновиди госпрозрахунку

Існує підрозділ госпрозрахунку за формою організації на внутрішньогосподарський і загальногосподарський. Перший варіант передбачає економічні відносини з державою чи іншими компаніями окремих господарств. Внутрішньогосподарський розрахунок пов’язаний з взаємовідносинами в самому підприємстві, наприклад між окремими підрозділами. Серед поширених в даний час методів господарювання провідні позиції належать трьома варіантами розрахунку: комерційному, внутрифирменному, господарському.

Господарський розрахунок поширюється в наші дні на підприємства, які повністю або в більшій мірі належать державі. Його завданням є забезпечення ефективної діяльності організації, спрямованої на повну окупність витрат, а також динамічний розвиток.

Комерційний розрахунок функціонує на підприємствах усіх видів власності, спрямований на отримання максимального матеріального прибутку. Комерційні структури можуть розраховувати на допомогу держави, грошовий кредит або переклад. Госпрозрахунок в такому випадку залежить від обсягів продукції, що випускається, а також ступеня самостійності (фінансової незалежності) компанії.

Для відшкодування понесених витрат власники компаній шукають шляхи зниження фінансових, матеріальних, трудових ресурсів. Особливістю даного варіанту госпрозрахунку є надання філіям та підрозділам оперативної самостійності.

Внутрішньофірмовий розрахунок виник як якийсь варіант фінансових відносин всередині компанії. Його завданням є створення повноцінної, збалансованої діяльності всіх відділень фірми.

Взаємозв’язок трьох цих моделей здійснюється за допомогою господарського механізму.

розвиток госпрозрахунку

Елементи механізму госпрозрахунку

До них відносять такі компоненти:

  • Систему планування, стимулювання, відповідальності;
  • Підсистему, що містить інформаційне, майнове, правове забезпечення;
  • Підсистему, що включає кооперацію, організацію, спеціалізацію.

Висновок

Госпрозрахунок забезпечує стабільно працюючої компанії повне відшкодування понесених витрат, стабільний прибуток. Фірма повинна отримувати такі доходи, які б повністю покрили витрати виробництва і мали непоганий прибуток. У організації з’являється реальна можливість повної самостійності у своїй господарській діяльності. Компанія сама планує продажу, виробництво, здійснює наймання працівників, розпоряджається майном. У будь-якого госпрозрахункового підприємства є власний банківський рахунок, повноцінна система бухгалтерського обліку.

Кожне підприємство має свій розрахунковий рахунок в банку, може отримувати в банках і інших кредитних установах позики. Також воно має самостійний баланс і закінчену систему бухгалтерського обліку. При неналежному виконанні співробітниками своїх посадових обов’язків передбачається матеріальна відповідальність. При невиконанні підприємством плану випуску продукції, при погіршенні її якості, випуск бракованих виробів, нераціональному застосуванні техніки і матеріальних ресурсів істотно знижуються доходи компанії. В результаті погіршуються відносини з замовниками, банками, постачальниками сировини, виникають проблеми зі сплатою податків, виплатами заробітної плати працівникам. Результати можуть бути для компанії досить жалюгідними, від адміністративних штрафів до повного банкрутства.ЩЕ ПОЧИТАТИ