Земельні ресурси та їх значення

Земельні ресурси - це вся територія, яка окреслена певними межами. Вони можуть перебувати в користуванні різних суб’єктів країни, але, тим не менше, відносяться до природних об’єктів. Земля являє собою засіб виробництва, яке використовують у багатьох галузях економічної діяльності. Особливо вона затребувана в сільському і лісовому господарстві.

Земельний фонд миру становить 134 млн. Кілометрів. Це 26,3% від усієї території плнети.

Земельні ресурси мають певну структуру. 11% займають ріллі, луки і сади. Тобто це оброблювані землі. Близько 23% земельних угідь припадає на пасовища. Ліси і чагарники займають 30% всіх земельних ресурсів планети. Антропогенні ландшафти, тобто створені руками людини, становлять 3% від загального обсягу. Існують і малопродуктивні землі, на які припадає близько 33% земель.

Земельні ресурси розподілені нерівномірно. Наприклад, пасовища займають більшу частину в порівнянні з робочою землями. Особливо це характерно для Австралії. На Росію, США, Україна, Китай, Казахстан, Індію та Канаду припадає основна маса земель, які використовуються під ріллі, сади і луки.

Лісові масиви в основному переважають в Росії, Південній і Північній Америці. Для Азії характерна наявність малопродуктивних земель.

Структура земельних ресурсів може змінюватися. Це відбувається з двох причин.

Діяльність людей накладає свій відбиток на розподіл цих угідь. Дуже багато земель відводиться під ріллі, сади і луки. Вони розчиняються, вирубуються ліси, осушуються болота, пустелі зрошуються. Так, за останні десятиліття площа оброблюваних земель збільшилася на 360 млн. Гектарів. Деякі країни відвойовують землі морських просторів, використовуючи прибережну зону. Це перша причина зміни структури земельних ресурсів.

Вона також змінюється і через погіршення якості земель. Це відбувається одночасно з їх розширенням.

Земельні ресурси Росії - різні за своїми якостями і властивостями (родючість, наявність корисних копалин, лісових і водних масивів). У зв’язку з цим їх використовують, орієнтуючись на ці характеристики.

Земельні ресурси в нашій країні поділяють на сім категорій:

1. Сільськогосподарські землі. Вони включають в себе всі угіддя, які підходять для виробництва продукції, сільськогосподарського призначення.

2. Землі, відведені під населені пункти. Вони розташовані на територіях адміністративних утворень (міст, сіл і т. Д.). Їх основне призначення - це будівництво будівель і споруд, необхідних для існування населених пунктів.

3. Землі, відведені для використання в промисловості, транспорті та інших супутніх галузях.

4. Території, що мають особливу цінність. Це заповідники, угіддя історично-культурного значення, оздоровчі райони і інші.

5. Лісовий фонд земельних угідь. Це землі, вкриті лісовими масивами або відведені для використання в галузі лісового господарства. Вони становлять особливу цінність у сировинному плані. Ліс необхідний для багатьох галузей народно-господарського комплексу. Це також місце відпочинку і енергетичне джерело.

6. Земельні ресурси, зайняті водними об’єктами. Сюди входять також гідротехнічні споруди і області, необхідні для їх повноцінного функціонування. Вони задовольняють побутові, питні, оздоровчі та деякі інші потреби людства. Такі ресурси необхідні і для повноцінної роботи багатьох сфер економічної діяльності країни.

Контроль над використанням усіх угідь здійснює Комітет із земельних ресурсів. Їх раціональне споживання дуже важливо для збереження всього земельного фонду і навколишньої природи в цілому.ЩЕ ПОЧИТАТИ