У чому суть закону спадної віддачі

Закон спадної віддачі свідчить, що, починаючи з певного моменту, послідовне додавання елементів змінного ресурсу (наприклад, праці) до стійкого фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу) дає скорочення граничного результату. Тобто, чим більше буде кількість робітників, зайнятих певним працею, тим повільніше буде зростання обсягу виробництва.
  • Закон спадної віддачі
  • Принцип Парето
у чому суть закону спадної віддачі

Закон спадної віддачі


Законом спадної віддачі називається такий закон, згідно з яким над деякими встановлених значень факторів виробництва граничний результат при зміні будь-якого з змінних значень, що впливають на обсяг виробництва, буде знижуватися в міру того, як зростають масштаби залучення даного фактора.
Тобто, якщо використанняпевного фактора виробництва розширюється і при цьому зберігаються витрати всіх інших факторів (фіксованих), то обсяг граничного продукту, виробленого завдяки цій чиннику, буде зменшуватися.
Наприклад, якщо у вугільній шахті знаходиться бригада з трьох шахтарів і якщо до них додати ще одного, то вироблений продукт збільшиться на одну четверту, а якщо додати ще декількох, то вироблення зменшиться. І причина тому - погіршення умов праці. Адже багато шахтарів на одній і тій же площі будуть лише заважати один одному і не зможуть якісно працювати в тісноті.
Ключове поняття в даному законі - гранична продуктивність праці. Тобто, якщо розглядаються два фактора, то в разі зростання витрат одного з них, його гранична продуктивність зменшиться.
Даний закон застосовується лише на короткий відрізок часу і для однієї певної технології. Чистий ефект залучення додаткового елемента (в даному випадку - працівника) проявляється у величині прибутку і дорівнює різниці між граничною цінністю праці і відповідним їйприростом заробітної плати.
Звідси висновок критерію найкращого і оптимального найму: компанія (підприємство) може підвищувати кількість праці до того рівня, поки гранична цінність його більше рівня ставки заробітної плати. А число зайнятих місць буде скорочуватися в тому випадку, коли гранична цінність праці стане менше в порівнянні зі ставкою заробітної плати.

Принцип Парето


На базі закону спадної віддачі був виведений принцип Парето, який ще називають правилом «80/20».
Його суть полягає в тому, що 20% зусиль дорівнюють 80% всього результату.
Приклад цього принципу можна побачити в наступному. Якщо упустити в траву 100 монет рівної величини, то перші 80 знайдуться досить легко і швидко. А ось пошуки кожної наступної монети віднімуть набагато більше сил і часу, причому кількість витрачених зусиль буде зростати з кожною новою монетою. І в якийсь момент витрата часу і сил на пошук однієї з монет істотно перевищить її вартість. Тому важливо вміти вчасно припиняти пошук. Тобто, зупиняти роботу.

ЩЕ ПОЧИТАТИ