Сучасна філософія як наука

Філософське знання розвивалося протягом багатьох сотень років. За цей час народжувалися нові погляди на природу, суспільство і мислення, з'являлися теорії, що містять основні принципи устрою світу. Сучасна філософія як і раніше залишається базовою наукою, інтегратором знань про дійсність. Вона увібрала в себе кращі досягнення мислителів минулого, збагативши їх новим змістом.
 сучасна філософія як наука
Рамки сучасної філософії в історії науки поки що точно не визначені. Причина тому - неоднозначність і розмитість самого поняття «сучасна епоха». Прийнято вважати, що новий етап у розвитку філософської думки припало на початку XX століття, коли намітилися істотні зрушення в галузі природничих наук і почалися масштабні соціальні перетворення. Зміни у фундаментальній науці і суспільстві знайшли відображення і в розвитку філософського знання.

2 крок

Філософія нового і новітнього часу являє собою поєднання різнорідних теорій і напрямків. У цій науці проявилися суперечливі тенденції розвитку суспільства і наукової методології. Сучасні філософи звертають увагу не тільки на наукову, але також і на морально-етичну і етичну складову своєї галузі знань. Філософія на рубежі тисячоліть ще більше стала впливати на світогляд людства.

3 крок

В історії філософії виділяють три основних напрямки, за якими розвивається сучасна філософія. Це аналітична філософія, герменевтика і феноменологія. Вчені, що працюють в даних напрямках, розробляють теорії, які засновані на сучасних уявленнях про розвиток суспільства, мислення і природи у всіх її проявах.

4 крок

Феноменологія зосереджена на тому, щоб збагатити зміст внутрішнього світу людини. Проходячи через свідомість, дійсність втрачає гостроту і стає збідненого, млявою, вважають представники цього філософської течії. Щоб збагатити внутрішній світ, необхідно звернути увагу на свідомість людини. У цьому допомагає феноменологічний метод, який здійснюється через динамічне поєднання споглядання, переживань і особистісних смислів.

5 крок

В центрі герменевтики перебуває спосіб роботи з інформацією, заснований на тлумаченні і розумінні текстів. Основна увага тут приділяється мові і його можливостям. У герменевтиці під терміном «розуміння» мають на увазі не тільки властиве науці підведення певного явища під поняття, а й наповнення цього поняття змістом. В цьому відношенні герменевтика наближається до методів феноменології. Даний напрямок стало бурхливо розвиватися з появою інформаційних технологій.

6 крок

Основа сучасної аналітичної філософії - детальний і всебічний аналіз мови і логіки мислення. За зразок дане філософський напрямок приймає математику з її суворими і точними методами дослідження і викладу даних. Використання математичної методології дозволяє філософам вийти замежі загальних міркувань і сконцентруватися на точних методах пошуку закономірностей буття. Сучасна філософія, йдучи цим шляхом, перетворюється з абстрактної науки в область знання, доступну перевірці методами інших наук.
Відео по темі

ЩЕ ПОЧИТАТИ