Що таке змінна величина в математиці

Перше, що діти починають вивчати в шкільному курсі алгебри - це змінні і числа. Вміщені в рівняннях невідомі величини зазвичай позначають довільній буквою. При вирішенні такого завдання необхідно знайти значення цієї змінної.
  • Змінні
  • Приклад використання
  • Мономіальние вираження
  • Поліноми
  • Залежні і незалежні змінні
що таке змінна величина в математиці

Змінні


Основним показником змінної є те, що вона записується не числом, а буквою. Під умовним позначенням найчастіше ховається певне значення. Мінлива отримала свою назву завдяки тому, що її значення змінюється в залежності від рівняння. Як правило, будь-яка буква алфавіту може бути використана в якості позначення для такого елемента. Наприклад, якщо визнаєте, що у вас є 5 рублів і ви хочете купити яблука, які коштують 35 копійок, кінцеве кількість яблук, які можна купити, позначається буквою (наприклад «С»).

Приклад використання


Якщо є змінна, яка була обрана на ваш розсуд, необхідно скласти алгебраїчне рівняння. Воно буде пов'язувати між собою відомі і невідомі величини, а також показувати зв'язок між ними. Цей вислів буде включати в себе цифри, змінні і одну алгебраїчну операцію. Важливо відзначити, що вираз буде містити знак рівності.
Повний рівняння містить значення виразу в цілому. Воно відділене від решти рівняння знаком рівності. У попередньому прикладі з яблуками 0.35 або 35 копійок, помножені на «С», є вираженням. Для того щоб створити повне рівняння, необхідно записати наступне:
0.35 * С=5.00

Мономіальние вираження


Існують дві основні класифікації виразів: одночлени і многочлени. Мономах є одиничною змінної, числом або твором змінної і числа. Крімтого, вираз з декількох змінних або виразів з показниками також є Мономах. Наприклад, число 7, змінна х, і твір 7 * x - це моном. Вирази з показниками, в тому числі x ^ 2 або 3x ^ 2y ^ 3 також одночлени.

Поліноми


Поліноми є виразами, які включають комбінацію з додавання або віднімання двох або більше одночленним. Будь-який тип одночленним, в тому числі цифр, окремих змінних або виразів з числами і невідомими, можуть бути включені в поліном. Наприклад, вираз х + 7 є многочленом, який складають разом моном х і моном 7. 3x ^ 2 - також многочлен. 10x + 3xy-2y ^ 2 - це приклад многочлена, який поєднує три одночлена з використанням додавання і віднімання.

Залежні і незалежні змінні


В математиці незалежними змінними є невідомі, які визначають інші частини рівняння. Вони стоять окремо в виразах і не змінюються разом з іншими змінними.
Значення залежних змінних визначаються за допомогою незалежних. Їх значення часто визначаються емпірично.

ЩЕ ПОЧИТАТИ