Політична система суспільства

Політична система суспільства, поняття і структура якої, на думку ряду авторів, є досить розпливчастими і спірними, характеризується як комплекс різних елементів, що взаємодіють один з одним, в рамках яких здійснюються владні відносини.

Виділяють основні компоненти, що входять до цей комплекс. Політична система суспільства в першу чергу включає в себе інституційний компонент. Він являє собою державу, громадські організації, партії, органи влади, інші формування. Без перерахованих вище суб’єктів неможлива політична система суспільства, так як саме вони вступають у владні відносини.

Другим елементом комплексу є субстанціональні компонент. Він відображає сутність всієї політичної системи. Субстанціональний елемент являє собою відносини, що формуються з приводу здійснення, утримання або захоплення влади в державі.

Політична система суспільства включає в себе нормативний компонент. Цей елемент являє собою норми, звичаї, традиції та інші соціальні норми, що сприяють регулюванню владних відносин в державі. Він покликаний регламентувати політичні процеси, що протікають в суспільстві. Як правило, регулювання здійснюється за допомогою норм права. Разом з цим, політична система суспільства - це комплекс досить складний. Тому настільки часто велике значення мають традиційні, усталені правила соціальної поведінки.

Політична система суспільства містить суб’єктивний елемент. Він є відображенням ставлення людей до влади в державі. Суб’єктивний елемент містить політичну свідомість, яке, в свою чергу, представлено психологічними та ідеологічними компонентами. Політична свідомість являє собою цілісний комплекс почуттів, оцінок, ідей, поглядів, відносин, емоцій. Він відображає суб’єктивне ставлення спільнот, соціальних груп, індивідів до наявного (чинному) або передбачуваному (бажаного) керівництву країни, поведінки діячів влади, іншим явищам державної дійсності. Політична свідомість може опинитися під впливом різних факторів, в тому числі поведінки лідерів, харизми діячів та іншого.

Ще одним елементом комплексу є об’єктивний. Він включає в себе об’єктивні національні, соціальні, економічні, історичні та інші детермінанти, що впливають на хід політичних процесів в державі. Вони не залежать від свідомості або волі народу.

Всі зазначені компоненти, з яких складається політична система суспільства, вважаються значущими, мають взаємопроникних впливом і, відповідно, є неподільними.

Функціями комплексу називають його основні напрямки впливу на народ. Вони детерміновані національними, соціальними, економічними та іншими умовами, при яких існує політична система.

Існують наступні основні функції:

1. Здійснення політичного керівництва суспільством.

2. Визначення орієнтирів. В умовах політичного регулювання, під час боротьби за владу правлячий клас, партії та інші суб’єкти (відповідно до тих чи інших політичних режимом в державі) формують подальший шлях розвитку, цілі, до яких слід прагнути. Таким чином, забезпечується орієнтування народних мас до того чи іншого варіанту поведінки.

3. Функція політизації є залучення максимальної кількості громадян і їх груп у політичні процеси, які відбуваються в країні.

4. Структура виконує регулятивну функцію. Вона являє собою вироблення та установку соціальних норм в сфері влади.ЩЕ ПОЧИТАТИ