Гносеологія - це філософське вчення про пізнання

Людина завжди прагне пізнати життя у всій широті її проявів. Пройшовши довгий шлях, людство все більше проникає в сутність буття. І в допомогу людині в цьому складному шляху прийшла гносеологія. Що ж це за вчення і про що воно?

Гносеологія це філософське вчення про знання, про можливість пізнання, і його природі, про межі та багато іншого.

Саме слово гносеологія прийшло до нас з грецької мови “gnosis” - знання та “logos”-поняття, вчення, т. Е. Вчення (поняття) про знання. Важливе місце в гносеології займає вивчення і дослідження суб’єкта по відношенню до об’єкта, структурування їх відносин, що таке істина і як визначити, де вона. Але немає сумніву одне в центрі цього вчення знаходиться людина.

Гносеологія теорія пізнання, або ще по іншому вчення про життя, пройшла тривалий шлях еволюційного розвитку, як розвивалася людина, і змінювалося його розуміння світу на цьому шляху еволюції, так і гносеологія розвивалася і розширювала свої методи пізнання.

В античності гносеологія це філософське вчення про пізнання розглядала предмет як єдине ціле з знанням про нього, і велика увага приділялася концентрації уваги на функціональної трансформації предмета в знанні. І лише в середньовіччі гносеологія - це вчення про життя починає розширюватися і заглиблюватися, і наближатися до оформлення класичної теорії пізнання. А з’єднання вчення Аристотеля і християнської догматичними постулатами привела до появи двоїстої істини.

При появі досвідченого природознавства в 17-18 століттях гостро стає питання про те, як же визначити істину, яким способом. У цей час з’являються опозиції “емпіризм - реалізм”, “сенсуалізм - реалізм” і т. П. Потім стає актуальним активність суб’єкта в процесі пізнання.

У 19 столітті гносеологія це філософське вчення про пізнання було спрямовано Кантом на виявленні суб’єктивного підстави пізнання, що зумовило переоцінка установок натурфілософії, яка була орієнтована на пізнанні та виявленні абсолютної істини. В результаті бурхливого розвитку природничих наук і відмови від метафізичного пізнання в центрі філософського дослідження виявляється пізнавальне ставлення до життя.

Пізнавальна діяльність суб’єкта класичної гносеології пов’язувалася з його ізольованістю і була визначальною. Однак свідомість даного суб’єкта було прозорим для самого себе і тому не було критерієм достовірності.

Сучасна гносеологія - це вчення про проблему взаємини до науки. Наукові дослідження зумовили виникнення соціальної природи пізнання. Розуміючи, що зростання науки неефективний, був зроблений висновок, що наука розвивається не формально-соціально, а за рахунок дослідників і їх особистісних ресурсів, і організацію умов для спілкування в якому і з’являється можливість просування пізнання вперед, його постійний розвиток і оновлення. Всі подальші дослідження в цій області наштовхують на розуміння, що перспективи розвитку гносеології пов’язані в цьому з дослідженнями ситуацій виникнення знання. І в цих ситуаціях можна простежити роль в пізнанні і прояв особистісних соціальних форм суб’єкта в появі знанія. На підставі дослідження цих ситуацій чітко вимальовується суспільна функція пізнання, тобто набуття і освоєнні нових знань і гносеології.

Спільні дослідження, що проводяться з іншими дисциплінами, дають можливість гносеології описувати типи відносин людини до навколишнього його міру. После довгих суперечок і непорозумінь все очевидніше стало розуміння обмеженості вихідних тверджень гносеологічної філософії. Важливу роль зіграло в цьому розвиток гуманітарних наук, де методологія принципово відрізнялася від методів дослідження в природних науках.

В даний час гносеологія це філософське вчення про пізнання продовжує розвиватися і допомагає нам у здобутті та освоєнні нового знання.ЩЕ ПОЧИТАТИ