Дієслівні суфікси в російській мові. Правопис дієслівних суфіксів. Дієслівний суфікс - ова-

Правопис суфіксів тісно пов’язане з морфологією. Існують різні правила написання даної морфеми, вони вивчаються диференційовано для кожної частини мови. Розглянемо, які бувають дієслівні суфікси.

Суфікс - ова - / - ева-, - ива - / - іва-

Ці суфікси утворюють дієслова недосконалого виду, до яких ставиться питання “що робити?” Наприклад: малювати, танцювати, розмальовувати, витанцьовувати.

дієслівний суфікс

Морфеми - ова - / ева - утворюють дієслова недосконалого виду від інших частин мови, зазвичай від іменників:

 • Команда - командувати;
 • Проба - пробувати;
 • Заздрість - заздрити;
 • Хвилювання - хвилюватися;
 • Витрата - витрачати;
 • Горе - сумувати;
 • Бесіда - розмовляти;
 • Участь - брати участь;
 • Почуття - відчувати;
 • Співчуття - співчувати;
 • Штрих - Штрихована.

Правопис цих морфем перевіряється за формою дієслова першої особи од. числа в теперішньому часі. Для того щоб поставити дієслово в потрібній формі, необхідно поставити запитання: “Я зараз що роблю?” Відповіддю буде:

 • Я зараз танцюю;
 • Я зараз малюю.

Як видно, дієслово закінчується на - у. В такому випадку пишеться суфікс - ова - / - ева-.

Приклади слів, в яких виділяється дієслівний суфікс - ова - / - ева-:

 • Заздрю ​​- заздрити, вітаю - вітати, досліджую - дослідити, організую - організувати, корчить - корчувати, хвилююся - хвилюватися, клюю - клювати, атакую ​​- атакувати, переслідую - переслідувати, використовую - використовувати, ворогую - ворогувати.

Морфеми - ива - / - іва - також утворюють дієслова, до яких ставиться питання “що робити?” Наприклад: відкушувати.

які бувають дієслівні суфікси

Суфікси - ива - / - іва - виробляють дієслова недосконалого виду від дієслів доконаного виду:

(Що зробити?) Випробувати - (що робити?) Відчувати.

Правопис цих морфем теж залежить від форми дієслова 1-го л. единствен. числа настоящ. часу. Згадаймо питання: “Я зараз що роблю?” І відповіддю буде: “Я зараз витанцьовує”, “Я зараз закінчую”.

Після цього визначаємо, що на кінці - иваю / - Івано.

Далі залишиться застосувати правило: на кінці - иваю, - Івано, треба писати дієслівний суфікс - ива - / - іва-.

Приклади слів, в яких він виділяється:

Захлинаюся - захлинатися, придумую - придумувати, замахуюся - замахуватися, виховую - виховувати, відкушують - відкушувати, відмовляюся - відмовлятися, обшукували - обшукувати, підмазувати - підмазувати, розвішую - розвішувати, розфарбовую - розфарбовувати, розпилюю - розпилювати, розмотують - розмотувати, розтягували - розтягувати, розкреслюють - розкреслюють, розхитує - розхитувати, розкидаю - розкидати, підморгую - підморгувати, подвешиваю - підвішувати, відчуваю - відчувати, здригаюся - здригатися, задум иваюсь - замислюватися.

правопис дієслівних суфіксів

Суфікси в причастиях

Морфеми - ова - / - ева-, - ива - / - іва - зберігаються в дійсних причастя.

Це пов’язано з тим, що причастя, позначаючи ознаку предмета за дією, утворюються від дієслів, і правопис дієслівних суфіксів в них зберігається. наприклад:

Дієслова

Причастя

 • Жир-ова-л
 • Ходи-ова-л
 • Гост-єва-л
 • Задум-ива-лся
 • Вскак-верба-л
 • Лак-ІРО-вал
 • Вздраг-верба-л
 • Віднімаючи-ива-л
 • Прикид-ива-л
 • Жир-ова-вшій
 • Ходи-ова-вшій
 • Гост-єва-вшій
 • Задум-ива-ющийся
 • Вскак-верба-ющий
 • Лакують-ова-вшій
 • Вздраг-верба-ющий
 • Віднімаючи-ива-ющий
 • Прикид-ива-вшій

Дієслівний суфікс - ва і голосна перед ним

У тому випадку якщо наголос падає на кінцеву частину дієслова, не можна виділяти - ова - / ева-, - ива - / - іва-, так як суфікс буде інший - ва. Він завжди ударний, і цим відрізняється від попередніх словотворчих морфем. Наприклад, його виділяють в словах:

 • Послабити-ва'-ть;
 • Запоте-ва'-ть;
 • Полі-ва'-ть;
 • Проде-ва'-ть;
 • Напе-ва'-ть.

Цей суфікс утворює недосконалий вид від скоєного, він з’являється в формі несов. в. і зникає в дієсловах сов. в. Це допоможе виділити його в слові:

 • Ослабнути (сов. в.) - послабити-ва-ть (несов. в.);
 • Запотіти (сов. в.) - запоте-ва-ть (несов. від);
 • Полити (сов. в.) - полі-ва-ть (несов. від);
 • Протягнути (сов. в.) - проде-ва-ть (несов. від);
 • Наспівати (сов. в.) - напе-ва-ть (несов. від).

З’являючись в дієсловах, він приймає на себе наголос, а голосний перед ним виявляється ненаголошених і перетворюється в орфограмму. Для її вибору застосовується правило: Щоб правильно написати голосну перед ударним суфіксом - ва, потрібно пропустити цей суфікс.

Приклади дієслів з суфіксом-ва:

Назрівати - визріти, хворіти - захворіти, надягати - надіти, видавати - дати, вибивати - бити, лунати - пролунає, запивати - запити, одягатися - одягнути, перебивати - перебити, пізнавати - пізнати, вставати - встати, встигати - встигнути, створювати - створити, опановувати - опанувати, зашивати - зашити, відігрівати - відігріти, долати - подолати, зазнавати - зазнати.

Увага! Є невідповідність правилу в наступних дієсловах: Застрягти - застрявати, мати намір, затьмарити - затьмарювати, продовжити - продовжувати.

Суфікс - ірова-

Якщо суфікси - ива - / - іва-, - ова - / - ева - мають варіанти, то морфема - ірова - пишеться завжди однаково. Вона також утворює дієслова несов. виду. Щоб виділити цей суфікс, потрібно визначити виробляє слово, виділити в ньому основу, орієнтуючись по якій, легко визначити, де починається словообразовательная морфема: Група - груп-Ірового-ть.

Зазвичай дієслова з цим постфіксом утворюються від основи іменника і володіють значенням активного, цілеспрямованого дії: Резерв - резервувати, саботаж - саботувати, тренер - тренувати. дієслівний суфікс ова

Суфікс - ірова - має дуже цікаве походження. Одна його частина - ier - запозичена з німецької мови за часів правління Петра I, з’єднана з російським - ова-: Experimentieren - експериментувати, gruppieren - групувати, modernisieren - модернізувати, formieren - формувати.

Приклади слів з суфіксом - ірова-:

 • Ізолювати;
 • Лакувати;
 • Лідирувати;
 • Ліквідувати;
 • Марширувати;
 • Мінувати;
 • Оперувати;
 • Орієнтувати;
 • Планувати;
 • Приватизувати;
 • Реагувати;
 • Репетирувати;
 • Сервірувати;
 • Сортувати;
 • Фарширувати;
 • Фотографувати;
 • Цитувати.

Дієслівний суфікс - і-

У дієсловах, що поєднуються з іменником і займенником у знахідному відмінку без прийменників, зазвичай буває суфікс - і-:

 • Хата-і-ть (кого? що?) нас;
 • Обеспеч-і-ть (кого? що?) дітей;
 • Обезлесени-і-ть (кого? що?) місцевість;
 • Збезводнити-і-ть (кого? що?) територію;
 • Побілити-і-ть (кого? що?) стіни;
 • Підфарбувати-і-ть (кого? що?) волосся;
 • Черн-і-ть (кого? що?) брови.

дієслівний суфікс в невизначеною формі

Такі слова позначають, що це дію хтось виробляє по відношенню до якогось предмету. Тобто це перехідні дієслова.

Суфікс - е-

Цей дієслівний суфікс пишеться в неперехідних дієсловах, від яких не можна поставити питання знахідного відмінка:

 • Печерні-е-ть (від чого?) від горя;
 • Серйозніше-е-ть (від чого?) від проблем;
 • Заіржав-е-ть (від чого?) від вологості;
 • Побілити-е-ть (від чого?) від старості.

У таких дієсловах міститься значення дії, яке відбувається без стороннього впливу, і це значення привноситься суфіксом - е.

Голосні перед суфіксом-л-

Дієслівний суфікс минулого часу л - зазвичай знаходиться після орфограмм-голосних: Вір… л, ве… л, завис… л, вимір… л, об’їзд… л, отча… всь, приклейте… л, се… л, чистий… л.

Щоб вибрати голосну перед л-, треба дієслово поставити в початкову форму. Та голосна, яка стоїть перед - ть, збережеться і перед-л:

 • Вертіти - крутив;
 • Віяти - віяв;
 • Затіяти - затіяв;
 • Залежати - залежав;
 • Виміряти - виміряв;
 • Каятися - каявся;
 • Кланятися - кланявся;
 • Плекати - плекав;
 • Сподіватися - сподівався;
 • Об'їздити - об'їздив;
 • Зневіритися - зневірився;
 • Приклеїти - приклеїв;
 • Майоріти - майорів;

дієслівний суфікс минулого часу

 • Слухати - слухав;
 • Сіяти - сіяв;
 • Чистити - чистив;
 • Чути - чув.

Дієслівний суфікс в невизначеній формі є еталонним. Він зберігається і в дієсловах перед - в - і - вші-: Відчайдушно-воші-сь, приклейте-в, послуша-в, посіємо-в, почисти-в.

Завдання для закріплення

Отже, коли відомо, які дієслівні суфікси в російській мові бувають і як вони пишуться, можна перейти до практичної частини.

У цьому тексті пропущені букви. Його легко відновити, якщо згадати деякі вивчені правила, що регулюють правопис орфограмм в суфіксах дієслів.

Цікаво спостерігати за мавпами, що живуть на деревах. Можна їх рассматр… вать і фотограф… ровать, тому що вони, чи не випробувальний… вая страху, вільно просунув… ють різні чудеса спритності. Вони не переприг… ють, а перепарх… вают з гілки на гілку, раскач… ваются і перекидаються на ліанах. Все, що здається для них привабливим, мавпи зривають, охоплення… ють своїми чіпкими лапками, осматр… ють, обнюх… ють і намагаються спробуйте… вать, навіть підносять до вуха, щоб слухняний… ть. Дещо вони заклад… ють за щоку, а щось отбрас… ють за непотрібністю.

дієслівні суфікси в російській мові

Вони без жодних проблем випраш… вают гостинці, висматр… вают найкрасивіші дрібнички, і тут не зівай, будь насторожі.ЩЕ ПОЧИТАТИ