Рентабельність основних фондів - показник ефективності їх використання

Основна діяльність того чи іншого підприємства в загальному випадку являє собою трудовий процес, що складається в певному впливі на предмет праці за допомогою засобів праці. У масштабах всього підприємства дане майно формує виробничі фонди. Зрозуміло, що використовувати це майно необхідно якомога ефективніше. Оцінити рівень цієї ефективності можна за допомогою показників, що характеризують рентабельність фондів.

Як уже зазначалося, виробничі фонди по складу своєму різнорідні. У зв’язку з цим вони поділяються на основні та оборотні. Зупинимося на тому, як визначити рентабельність основних фондів. В цьому немає нічого складного, так як принцип розрахунку всіх показників рентабельності один і той же: визначається відношення прибутку до величини того, рентабельність чого необхідно визначити. Відповідно, в даному конкретному випадку в розрахунках повинна бути використана вартість основних фондів. Досить очевидно, що вона може змінюватися з плином часу. Для більш правильного обліку даних змін необхідно використовувати середню вартість за той період, за який розраховується рентабельність основних фондів.

Відносно прибутку слід сказати про те, що зазвичай в розрахунку бере участь прибуток від продажів. Такий вибір заснований на тому факті, що даний вид прибутку характеризує результат тільки від основної діяльності, не відчуваючи впливу інших витрат і доходів.

Рентабельність основних фондів показує те, наскільки ж ефективно вони використовуються. Конкретне числове значення показника відображає те, скільки одиниць прибутку приносить кожна одиниця вартості майна, що відносяться до основних фондів. Очевидно, що чим більше цей показник, тим краще для підприємства. Це обумовлює відсутність у показників рентабельності нормативних значень.

Для другої частини виробничих фондів - оборотних - також можна розрахувати рентабельність. Принцип розрахунку абсолютно ідентичний, теж використовується прибуток від продажів і середня вартість за період даного майна. Економічний сенс також схожий і полягає в тому, скільки ж прибутку здатні приносити кошти, вкладені в оборотні фонди.

Загальна величина виробничих фондів також може бути оцінена з точки зору показника ліквідності, але детально зупинятися на цьому сенсу немає, так як розрахунок аналогічний попередніх показників. Більшої уваги заслуговує визначення рентабельності всього майна, тобто активів. Відмінність полягає в тому, що прибуток зазвичай використовується чиста. Це пов’язано з тим, що в суму активів входить все майно, в тому числі і те, яке обумовлює інші доходи і витрати. У деяких випадках ви можете зустріти розрахунок на основі прибутку до оподаткування, що дозволяє кілька завищити рентабельність.

Що стосується наступного за розрахунком аналізу, то і рентабельність основних фондів, і всі інші подібні показники необхідно розглядати в динаміці. Це дозволяє судити про те, чи росте ефективність використання ресурсів підприємства, знижується або залишається на тому ж рівні. Звичайно, для проведення такого аналізу необхідно розрахувати коефіцієнти за кілька років, а потім визначити відносні і абсолютні зміни. Якщо є можливість і доступ до інформації, то можна порівняти з аналогічними показниками подібних підприємств. Більш складним методом аналізу, але і більш ефективним, є проведення факторного аналізу. З його допомогою можна виявити те, що в більшій мірі впливає на зростання або зниження рентабельності. Надалі на основі результатів даного аналізу можуть прийматися ті чи інші управлінські рішення.



ЩЕ ПОЧИТАТИ