Аналіз складу і динаміки прибутку

Будучи підсумковим результатом всієї діяльності підприємства, прибуток вимагає до себе найпильнішої уваги. Причин цьому багато: від правильної і повної сплати податків до прийняття найбільш вірних управлінських рішень. Очевидно, мало просто зібрати інформацію про отриманий прибуток за кілька періодів, так як її обов’язково необхідно проаналізувати. Мабуть, найважливіше проводити аналіз складу і динаміки прибутку, на чому ми і зупинимося більш детально.

Прибуток підприємства складається з прибутку від продажу продукції, тобто від основної діяльності, а також з різниці інших доходів і витрат. Звичайно, можна окремо вивчати склад прибутку в розрізі основної та іншої діяльності, але набагато зручніше проводити аналіз на основі звіту про прибутки і збитки. Інформації, яка в ньому представлена, досить, щоб провести аналіз складу і динаміки прибутку. З цією метою даний звіт спершу необхідно вивчити в двох напрямках: вертикальному і горизонтальному. Вертикальний аналіз полягає у вивченні структури, так як в його процесі визначають питому вагу окремих показників. Традиційно в якості бази вибирається отримана виручка. Структура визначається за кілька періодів, а потім вивчаються відбуваються в ній зміни.

Наступний вид аналізу - горизонтальний. З його назви цілком очевидно, що проводиться порівняння показників за декілька періодів. Для цього визначають відносні і абсолютні зміни. Як відносного показника зазвичай використовують коефіцієнти динаміки. За допомогою даного виду аналізу визначаються основні тенденції, властиві динаміці тих чи інших показників: як прибутку, так і внутрішніх чинників, на неї впливають. Що стосується факторів, то аналіз складу і динаміки прибутку вертикальних і горизонтальних способами зазвичай доповнюється проведенням факторного аналізу.

Аналіз динаміки прибутку полягає у виявленні показників, що роблять на неї найбільший вплив, а також проводиться конкретна кількісна оцінка даного впливу. Щоб провести факторний аналіз, необхідно скласти математичну модель, якій можна буде описати прибуток. Моделі можуть бути досить різноманітні. Прибуток можна представити як добуток обсягу продажів на різницю ціни і собівартості одиниці. Простота такої моделі пояснюється тим, що вона враховує мале число факторів, що впливають на прибуток. Більш детальну модель можна побудувати на основі звіту, згаданого вище, який відображає порядок формування чистого прибутку. При використанні цієї моделі слід врахувати, що ця величина залежить від виручки, яка в свою чергу залежить від ціни і обсягу реалізації. Ці фактори також слід врахувати окремо. Аналіз впливу факторів в даній моделі можна провести будь-яким способом, придатним для аналізу детермінованих моделей, наприклад, методом ланцюгових підстановок.

Аналіз складу і динаміки прибутку буде неповним, якщо за ним не будуть слідувати певні висновки. Важливість висновків переоцінити складно, так як на їх основі приймаються управлінські рішення. Проведений аналіз може виявити ряд серйозних проблем, які потребують вирішення. Можливо, необхідно проводити політику більш жорсткого управління витратами, щоб скоротити собівартість продукції, яка негативно позначається на прибутку. Крім того, можуть бути визначені недоліки цінової політики, які не сприяють отриманню максимального виручки. Можливо, необхідно шукати способи зниження податкового навантаження: особливі податкові режими, пільги тощо. Іншими словами, необхідно приділити увагу тим факторам, які негативно впливають на прибуток, а потім прийняти рішення, що сприяють ослабленню цього впливу. Фактори ж, що впливають позитивно, необхідно використовувати найбільш повно.ЩЕ ПОЧИТАТИ