Які філософи залишили слід в історії людства

Становлення філософії пов'язано з накопиченням і узагальненням знань про природу, суспільство і мислення. Багатовікова історія розвитку цієї науки дала світу безліч непересічних мислителів. Не всі з них створили стрункі і всеосяжні теорії, але кожен з філософів залишив помітний слід в історії науки.
георг вільгельм фрідріх гегель
Одним з перших філософів давнини був Аристотель. У коло його інтересів входили фізика, логіка, політика, психологія і логіка. В області філософії цей вчений зробив спробу створити всебічне вчення про початки світу, до яких він відносив матерію, її форму, причинні механізми і ціль буття. Дуже багато філософські принципи і поняття, відкриті і введені в науку Аристотелем, використовували його пізніші послідовники.

2 крок

свою власну філософську школу заснував давньогрецький філософПлатон. Будучи типовим представником ідеалістичного напрямку в науці про людську мудрість, він шукав шляхи усунення зла і страждань, які супроводжували життя людей. Платон закликав правителів вивчати філософію, оскільки тільки накопичена цією наукою мудрість дозволяє правильно розпоряджатися долями людей і правити державою.

3 крок

Філософські погляди Геракліта поклали початок виникненню ідеї про те, що світ перебуває в постійному русі. Цьому грецькому філософу належить вислів, що в одну і ту ж річку увійти двічі неможливо. Основою розвитку філософ вважав гармонійне рух вогненних частинок.

4 крок

Основоположником всієї сучасної філософії історики науки вважають француза Рене Декарта. Він ретельно вивчав природничі науки, створив аналітичну геометрію, відкрив названий його ім'ям метод координат. Декарт був прихильником філософського дуалізму, визначаючи його як влада людського розуму над тілесною оболонкою. Силу людству, вважав філософ, дає тільки нескінченна владарозуму. Думка Декарт вважав основою існування.

5 крок

Філософське обгрунтування ідеї свободи дав англійський мислитель Джон Локк. Його по праву вважають основоположником принципів лібералізму і гуманізму, які покладені в фундамент сучасного західного суспільства. Всі люди, вважав цей філософ, від природи мають рівні права перед законом. Сучасна гносеологія і соціальна філософія зобов'язані своїм становленням саме Локка.

6 крок

Основи прийнятого в сучасному природознавстві наукового методу був закладені англійським філософом Френсісом Беконом. Відмовившись від політичної кар'єри, вчений цілком занурився в дослідження природних явищ, які постарався узагальнити з позицій філософського знання. Бекон був переконаний, що філософія повинна бути відокремлена від теологічних концепцій.

7 крок

Німецький філософ Іммануїл Кант прославився своєю працею «Критика чистого розуму». Це одна з найзначніших філософських робіт, в якій отримали розвиток ідеї про пізнання. Філософ зробив спробуз'єднати раціональні і емпіричні способи отримання знань про навколишнє людини дійсності. Погляди Канта лягли в основу класичної німецької філософії.

8 крок

Вершиною класичної філософії стали дослідження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. Творчо розвинувши висловлені попередниками ідеї про не зовсім розвиненому світі, він заснував свій власний діалектичний метод. Відповідно до поглядів Гегеля, все явища дійсності закономірно проходять через етапи зародження, становлення і згасання. Струнка і логічно бездоганна система гегелівської діалектики, що мала своєю основою ідеалізм, згодом стала фундаментом діалектичного матеріалізму.

ЩЕ ПОЧИТАТИ