Суспільство і його структура

Суспільство і його структуру прийнято розглядати через його основні сфери - економічну, правову, політичну, культурну, соціальну. Всі ці сфери перебувають у тісному взаємозв'язку, і на цих скріпах будуються і соціальні відносини, і процеси, і соціальна динаміка, і мобільність.
  • Що таке суспільство
  • Структура суспільства
товариство і його структура

Що таке суспільство


У широкому сенсі суспільство - це певна спільнота, спільне життя людей, а також світ різноманітних соціальних явищ. Це якась форма буття, яка характеризується цілеспрямованої спільної діяльністю людей, що створюють систему соціокультурних явищ, відмінних від світу природи.
У вузькому розумінні суспільство являє собою самодостатню соціальну групу людей, яка має здатність різної самодіяльності.
Структура суспільства
Структура суспільства - будова суспільства, його пристрій, який характеризується взаємодією різних його частин. Головна одиниця суспільства - людина (група людей або певний клас).
Соціальна структура характеризується організованістю суспільства як цілісної системи, а також порядком дій різних суспільних груп.
Структуру суспільства визначають групи людей по відношенню до управління і влади. Найбільші з них - держава і громадянське суспільство. Держава - соціальний інститут, який призначений для організації та управління суспільством в інтересах різних соціальних груп і класів. Це управління здійснюється за допомогою особливого класу людей - державного апарату. Громадянське суспільство - соціальні та етнічні групи, природно складаються класи, індивіди, які об'єднані різного роду соціальними відносинами і неполітичними зв'язками. Громадянське суспільство - основа процесу демократизації та правової держави в принципі.
Соціальні групи в повній мірі себереалізують переважно в політичній сфері, яка, в свою чергу, концентрує соціальну. Таким чином, політика є відображенням співвідношення громадських сил, через неї ж і розглядаються соціальні потреби людини. Прийнято вважати, що політика - основний скреп суспільних відносин, тому що її відрізняє від інших сфер активність суб'єктів діяльності і відносин, які відбуваються в ній.
Для сучасних соціальних наук найважливішим питанням є розуміння взаємозв'язку суспільства і держави через відносини підпорядкування. Тобто, чи є держава частиною суспільства, то вони тотожні.
Відео по темі

ЩЕ ПОЧИТАТИ