Кримінальне право і способи регулювання правових норм. Типи методів кримінального права

Кримінальну право виступає індивідуальною галуззю права, яка, за аналогією з іншими галузями права, має свій метод регулювання правових норм. Метод як сукупності правових засобів впливу на суспільні відносини, визначені нормами даної галузі права, виступає поняттям вельми ємним і різноманітним в юридичній літературі. Треба відзначити, що метод служить і підставою додаткового характеру для поділу всього права на галузі. Питання методики юридичного регулювання представляється складним і маловивченим у всій юридичній науці. Що стосується даної галузі права, то за загальним правилом практики юридичного порядку, спосіб юридичного регулювання орієнтований на застосування заходів покарання за порушення кримінально-правових заборонних норм. Але це трактування способу юридичного регулювання здається поняттям вузького профілю, яке визначено безліччю компонентів, що входять в сам зміст методу.

До компонентів методу правового регулювання галузі кримінальне право РФ можна віднести: порядок встановлення прав і обов’язків, визначення юридичних фактів, які є початком правовідносин, взаємини сторін у виниклих правовідносинах, способи і засоби забезпечення прав суб’єктивного призначення. Поєднання зазначених характеристик в теорії правових навчань дозволяють визначити три методики юридичного регулювання. До них відносять заборону і припис, а також дозвіл. Останнє виражається в первинності уповноважуючих норм. Припис виступає в якості адміністративно-правового виду регулювання. Заборона в якості методу правового регулювання галузі кримінальне право безпосередньо обумовлений нормами кримінального права. При цьому враховується, що розглянута галузь права покликане визначати злочину і караність діянь, які небезпечні для особистості, для громадян в державі і визначати моделі суспільно небезпечної поведінки, яке заборонено законом країни.

Відзначимо, що всі види правового регулювання галузі кримінальне право, можна зустріти і в інших галузях права. Тут же слід сказати про те, що в кожній галузі права вирішальним є певний спосіб правового регулювання, яка була вказана вище. Тобто в одній галузі права вирішальним є метод приписи, в іншій галузі права - дозвіл, в третій галузі - заборонний спосіб. Кримінально-правовий спосіб правового регулювання не зводиться до заборонним нормам. Це було б неправильним. За прикладом, норми кримінального права про необхідну оборону мають управомачивающие характер, що дає підстави стверджувати те, метод дозволу в якості методу правового регулювання існує в галузі кримінальне право. Зазначені способи правового регулювання в кожній галузі права має характеристики, які виступають додатковими по відношенню до основних. Вони можуть являти собою специфічні методи і конкретизувати методів міжгалузевого призначення. Так, відносини кримінально-правового охоронного типу регламентуються певними методами. До таких методів можна віднести: використання кримінального покарання, виведення з кримінальної відповідальності і заходів покарання, використання заходів медичного характеру до суб’єктів, які в стані неосудності вчинили злочини, що страждають різними психічними розладами, до наркоманам. Ці заходи є примусовими.

Дослідження об’єкта і способу правового регулювання галузі кримінальне право формулює сам понятійний апарат даної галузі. Відзначимо, що міжнародне кримінальне право нічим особливим не відрізняється від зазначеної галузі, тим не менш, має характерні риси, які притаманні тільки цій галузі, яка існує і діє на міжнародній арені.ЩЕ ПОЧИТАТИ