Державні органи: класифікація та ознаки

У світі далеко не завжди існували держави. Спочатку люди створювали лише невеликі соціальні формації, виключно заради організації спільної діяльності. До держав в світі існували родоплемінні громади. Вони представляли собою невеликі осередки, в яких люди були об’єднані спільними інтересами або ж спорідненістю. Однак невеликі соціальні структури дуже скоро показали свою неефективність при регулюванні великих спільнот. Тому люди почали замислюватися про створення більш великих громадських систем, якими стали держави.

Але ключовою особливістю будь-якої країни є чи не її розмір, а внутрішня структура управління. У більшості випадків вона називається владою. Дана категорія протягом багатьох століть змінювалася в своєму значенні. Однак з плином часу вона придбала певну форму. На сьогоднішній день ключовими представниками державної влади в будь-якій країні є офіційні органи. Вони мають свою структуру, повноваження, службовців, які безпосередньо виконують їх функції, а також інші особливості. Але якщо брати до уваги конкретно Російську Федерацію, то в нашій державі офіційні відомства об’єднані в складну систему, що дає можливість зробити їх класифікацію.

Принцип поділу влади

Перш ніж розглядати вітчизняні державні органи, класифікація яких буде представлена далі, необхідно виділити головні особливості принципу поділу сфер управління. Адже він є ключовим фактором побудови відомств в будь-якій державі на сьогоднішній день. Він вперше був виведений в період Нового Часу. Його авторами стали Джон Локк і Шарль Луї де Монтеск’є. державні органи класифікація Відповідно до цієї теорії, влада в будь-якій державі повинна бути розділена між трьома гілками, а саме: законодавчої, виконавчої і судової. Тобто, даний принцип був розроблений на противагу одноосібного управління державою. За своєю суттю він є досить грамотним, що зумовило його популярність. На сьогоднішній день принцип поділу влади активно функціонує практично в усіх державах. При цьому він є ключовою “схемою”, згідно з якою здійснюється побудова офіційних органів. державні органи класифікація та ознаки

Що собою являють державні органи влади?

Офіційне відомство являє собою встановлений законодавством установа, яке функціонує з метою реалізації окремих завдань і функцій. Як правило, подібні структури мають характерні лише їм повноваження, які виділяють їх серед громадських організацій. Раніше згаданий принцип поділу влади зумовив класифікацію всіх без винятку державних органів на законодавчі, виконавчі і судові. Однак подібне розмежування не є єдиним в Російській Федерації.

Особливості офіційних органів

Існує велика кількість моментів, якими характеризуються російські державні органи. Класифікація та ознаки - це взаємопов’язані категорії, які необхідно розглядати при вивченні офіційних відомств. На сьогоднішній день вчені виділяють наступні ключові особливості державних органів влади, а саме:

  • Організації такого типу утворюються в порядку, прямо встановленому законодавцем;
  • Кожен державний орган має власну компетенцію;
  • Фінансування офіційних відомств відбувається з бюджету Російської Федерації;
  • Діяльність державних органів спрямована на виконання, насамперед, державних функцій;
  • В офіційних відомствах працюють службовці, чий юридичний статус характеризується особливою специфікою.

Дані ознаки найбільш повно характеризують державні органи, класифікація яких представлена ​​в статті. Слід зазначити, існують різні принципи організації офіційних відомств, які можуть відрізнятися в залежності від особливостей конкретної держави.

Державні органи: класифікація

Як вже зазначалося раніше, все офіційні відомства можна розділити на законодавчі, виконавчі і судові. Подібного роду класифікація є найбільш загальною і, по суті, найбільш грамотною. Однак вчені виділяють інші форми розмежування. Наприклад, досить часто державні органи, класифікація яких представлена в статті, ділять на федеральні і регіональні. Подібне можна зустріти в країнах, де панує федеративна система територіального устрою. Якщо брати до уваги Російську Федерацію, то тут найбільш загальним є Глава держави, Уряд, Парламент і Верховний Суд РФ. державні органи класифікація і характеристика Існує також ще один принцип, згідно з яким розділяються між собою всі державні органи. Класифікація по джерелу формування має на увазі собою момент створення відомства. Згідно з існуючим положенням речей, будь-яке відомство може бути вибрано народом або ж призначено вищестоящої структурою.

Законодавчі органи

Безумовно, всі державні органи, класифікація та характеристика яких представлена ​​в статті, необхідно розглядати, грунтуючись на положеннях принципу поділу управління. Згідно з ним в кожній державі функціонують законодавчі відомства. Вони наділені винятковим правом створювати законодавчі акти та інші нормативні документи. До числа таких належить парламент. У кожній державі він наділений своїми особливостями. У Росії парламент двопалатний, що знову ж обумовлено федеративної системою країни.

державні органи класифікація за джерелом формування

Виконавчі відомства

Державні органи, класифікація, принципи побудови яких закріплюються в офіційних нормативних актах, мають безліч видів. Одним з них є виконавчі структури. Дані відомства займаються фактичною реалізацією законодавчих норм і конституції. У Російській Федерації центральним виконавчим органом є Уряд. Воно має внутрішню структуру і нормативне регулювання.

державні органи класифікація принципи

Судова система

Основою будь-якої демократичної держави є судові державні органи. Класифікація подібних структур здійснюється в залежності від їх системи, яка функціонує в тій чи іншій країні. Як правило, суди “розкидані” по території всієї держави, а координація їх роботи здійснюється єдиним, верховним органом. У своїй роботі судові органи цілком незалежні і самостійні.

державні органи класифікація принципи організації і діяльності

Висновок

Отже, ми розглянули державні органи. Класифікація, принципи організації і діяльності подібних відомств також були представлені в статті. На закінчення слід зазначити той факт, що проблематика офіційних структур є актуальною на сьогоднішній день. Адже від якості роботи державних органів залежить благополуччя багатьох країн.ЩЕ ПОЧИТАТИ