Як розрахувати баланс робочого часу

Баланс по робочому часу є системою показників, які вказані в плануванні праці підприємства. Дані показники можуть характеризувати ресурси робочого часу робітників, їх розподіл за витратами і використання. Розрахунок балансу проводиться для виявлення факторів збільшення продуктивності праці робітників в ході найбільш раціонального використання часу.
як розрахувати баланс робочого часу
Сформуйте плановий баланс робочого часу. Проведіть в ньому оцінку можливості зміни кількості робочого корисного часу. При цьому необхідно враховувати зміну величини днів, коли співробітники не виходили на роботу (з поважних причин) і прогнозоване зменшення різних втрат робочого часу.

2 крок

Заповніть фактичний (звітний) звіт по робочому часу. Проаналізуйте показники даного балансу робочогочасу. Це дозволить вам виявити причини відхилення реально використаного робочого часу від складених планових показників. За допомогою проведеного аналізу ви зможете в подальшому розробити необхідні заходи, які будуть спрямовані на усунення недоліків та застосування позитивного досвіду.

3 крок

Розрахуйте баланс робочого часу на одного середнього робітника. Одночасно з цим постарайтеся розподілити саме робочий час за всіма типами витрат, зведених в 3 основні групи. Перша з них повинна включати в себе витрати, що характеризують корисний робочий час, яке було використано за прямим призначенням.

4 крок

Проведіть розрахунок за другою групою витрат. Вона складається з кількості робочого часу, не використаного у виробничій діяльності фірми з яких-небудь поважних причин (наприклад, відпустки: по навчанню, по вагітності, пологів, чергові, додаткові, на момент виконання державних обов'язків). У розрахунок даних витрат включите і перерви, які є всерединіробочого дня.

5 крок

Визначте величину витрат робочого часу по третій групі. У неї входять всі інші витрати робочого часу (прогули, неявки з дозволу керівника, внутрішньозмінні простої).

6 крок

порахуйте нормативні витрати. Як правило, їх можна брати з нормативів часу або за результатами робочого дня кращого вашого співробітника. У тому випадку, якщо подібних даних немає, тоді відніміть з фактичних витрат переборні втрати і значення нераціональних витрат робочого часу.
ЩЕ ПОЧИТАТИ