Як обчислити темп приросту

Зміни в економічній ситуації організації зручно характеризувати, використовуючи прийоми і методи статистики. За допомогою рядів динаміки можна простежити, як змінюються явища з плином часу. Для характеристики рівня змін у часі обчислюються такі показники динаміки, як абсолютний приріст, темп приросту і темп зростання.
як обчислити темп приросту
Обчисліть абсолютний приріст обраної величини за певний проміжок часу. Для цього розрахуйте різницю між кінцевим і початковим її рівнем за формулою Δ У=У2-У1, де У1 - початковий рівень величини, У2 - кінцевий її рівень. Абсолютний приріст характеризує, на скільки одиниць величина в наступному періоді більше або менше величини рівня в попередньому періоді.

2 крок

Визначте темп зростання даної величини за період. Для цього знайдіть відношення її рівня в даний час до рівня впопередньому періоді за формулою Kр=У2/У1 х 100%, де У1 - початковий рівень величини, У2 - кінцевий рівень. Цей показник характеризує, у скільки разів величина в одному періоді більше або менше величини в іншому періоді.

3 крок

Знайдіть темп приросту даної величини, розрахувавши відношення її абсолютного приросту до рівня, прийнятого за базу порівняння. База порівняння може бути постійної і змінної. При порівнянні поточного рівня показника з попереднім розраховується ланцюгової темп приросту, а при порівнянні з початковим показником (базою) - базисний.

4 крок

Розрахуйте ланцюгової темп приросту за формулою Кпр=(Уi - Уi-1)/Уi-1, де Уi - рівень величини в поточному періоді, Уi-1 - рівень величини в попередньому періоді.
Визначте базисний темп приросту за формулою Кпр=(у n-У1)/У1, де Уn - рівень величини в поточному періоді, У1 - початковий рівень величини.

5 крок

Визначте темп зміни показника за ве ь період. Для цього розрахуйте середній темп зростання за такою формулою
К=n-1 √ Уn/У1, де n - кількість періодівзмін, Уn - кінцевий рівень величини, У1 - початковий її рівень. Для обчислення середнього темпу приросту потрібно з отриманого числа відняти одиницю і помножити отриманий результат на 100%.

6 крок

Розгляньте в якості прикладу обчислення середнього темпу приросту прибутку за рік за умови, що на початок року вона становила 100 тисяч рублів, а на кінець року 300 тисяч рублів. Обчисліть темп зростання прибутку: 300/100=3. Тобто прибуток за рік зросла в 3 рази.

7 крок

Знайдіть корінь з числа 3 ^ 11 - результат дорівнює 1,105. Відніміть з отриманого числа одиницю і помножте на 100%. Отже, середній темп приросту прибутку в місяць буде дорівнює 10,5%.
ЩЕ ПОЧИТАТИ