Як зрозуміти що таке ВВП і ВНП? (Простими словами)?

ВНП - На відміну від Валового внутрішнього продукту, що відображає сукупну вартість усіх кінцевих товарів і послуг, створених на території країни, валовий національний продукт відображає сукупну вартість благ, створених тільки її резидентами, незалежно від їх географічного положення.

ВВП - відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

Ось і їх взаємозв’язок

ВНП=ВВП + Δ,

де

Δ=(первинні доходи, отримані резидентами за кордоном) - (первинні доходи, отримані нерезидентами на економічній території країни); тобто сальдо обміну первинними доходами з рештою світу.

Сальдо - різниця міжнадходженнями і витратами за певний проміжок часу.

Думки користувачів інтернету
ЩЕ ПОЧИТАТИ