Бухгалтерський 76 рахунок: сальдо, кредит, дебет, проводки

Всі фінансові операції відображаються на бухгалтерських рахунках. У цій публікації йтиметься про те, для чого призначений 76 рахунок “Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами”, на які категорії він розділяється. У статті будуть наведені приклади, які допомагають краще зрозуміти розглянуту тему.

Призначення рахунку 76

76 рахунок є розрахунковим активно-пасивним. Він необхідний для того, щоб узагальнити інформацію про фінансові операції з дебіторами і кредиторами, які не врахована на рахунках 60-75:

 • Майнове страхування;
 • Претензії;
 • Кошти, утримані із зарплати працівників для сторонніх осіб згідно з постановою судів або виконавчих актів.

У новому плані рахунків істотно розширилися функції даного рахунку, через який здійснюється основний фінансовий потік. У зв’язку з цим стало доцільно відкрити різні категорії, призначені для певних видів розрахунку. 76 рахунок

Рахунок 76: субрахунка 1 і 2

Оскільки грошові операції можуть бути різними, рахунок про розрахунки з кредиторами і дебіторами прийнято розділяти на кілька категорій. До першої (76.1) відноситься страхування майна і персоналу, за винятком виплат з медичного та соціального страхування.

Перерахування грошових сум організації відбивається в дебеті, а списання коштів - в кредиті. Наприклад, Д76 К73 - страхове відшкодування, що належить працівнику організації згідно з договором. Д51 К76 - отримання організацією грошових коштів відповідно до нормативних актів. Д99 К76 - списання некомпенсируемое страхових відшкодувань або збитку від форс-мажорного випадку.

Субрахунок 76.2 відображає розрахунки за претензіями, які можуть бути пред’явлені:

 • До постачальників, транспортним агентствам і підрядникам за знайденими невідповідностей цін, при виявленні обчислювальних помилок після звершення облікових записів, а також при недостачі вантажу (Д76 К60);
 • До організацій за порушення стандартів якості, невідповідність ТУ (Д76 К60);
 • До кредитних установ за помилково списані або перераховані суми за рахунками організації;
 • За простої або шлюб, що виникли через постачальників, підрядників (кореспонденція з III розділом плану рахунків);
 • По штрафам та неустойкам за недотримання зобов'язань в договорі (кореспонденція з рахунком 91).

Кредит субрахунка 76.2 відображає надійшли платежі. Якщо з’ясовується, що грошові кошти не підлягають стягненню, вони відносяться до дебету. рахунок 76 субрахунку

Рахунок 76: субрахунка 3 і 4

У пункті 76.3 ведеться контроль за належними фірмі дивідендах та інших видів доходів, що не суперечить договору товариства. Д76 К91 - прибуток, що підлягає отриманню (розподілу). Д51 К76 - кошти, отримані організацією від дебіторів.

Четвертий субрахунок призначений для того, щоб брати до уваги суми, нараховані працівникам підприємства, але не виплачені в певний термін через неявку одержувачів. У подібних випадках виконується наступна проводка: Д70 К76. Коли працівник отримує гроші, виконується запис в дебет рахунку 76. бухгалтерський рахунок 76

Застосування субрахунка 76/3 на практиці

У компанії ТОВ “Оазис” є дебіторська заборгованість в розмірі 1 350 000 руб. за рахунком 62 “Розрахунки з замовниками та покупцями”. З певних причин до настання терміну платежу вона передала за 750 000 руб. свої права підприємству ТОВ “Айсберг”, яке змогло стягнути в рахунок належного боргу 900 000 руб. У такій ситуації виникає кілька питань:

 1. Дебіторська заборгованість - це покупка власності або фінансове вкладення в активи?
 2. Актив покупця становить 1 350 000 руб. або 750 000 руб.?
 3. Чи вважається в цьому випадку заборгованість дебіторів доходом, а 750 000 руб. - витратою підприємства ТОВ "Айсберг"?

У подібній ситуації у ТОВ “Оазис” повинні бути виконані, з юридичної точки зору, такі проводки:

Дебет 91.2 Кредит 62 1 350 000 руб. - списання права вимоги з покупців.

Дебет 51 Кредит 91.1 750 000 руб. - отримана компенсація.

Подібні операції дозволяють зафіксувати на рахунках “Інші доходи і витрати” збиток підприємства “Оазис”, що виник від поступки права вимоги. Бухгалтери компанії “Айсберг” повинні виконати запис за дебетом рахунка 76.3, щоб зафіксувати заборгованість від контрагентів. Різниця між отриманими правами і витратами на них показують по кредиту рахунків 981, 83 або 901.

Навіть часткове стягнення платежу призводить до взаємної угоди обох сторін і повного погашення боргів. Неоплачена частина відбивається по дебету 51 рахунку, а списується - на 98.1. У розглянутому прикладі виходить:

Дебет 51 900 000 руб.

Дебет 98.1 765 000 руб.

Кредит рахунку 76 1 350 000 руб.

Компанія “Айсберг” витратила 750 000 руб. на придбання прав і повернула 900000 руб., тобто прибуток дорівнює 150 000 руб. Проводка така:

Дебет 98.1 Кредит 91.1 150 000 руб.

Реальний розмір прибутку від операції відбивається на рахунку 981, призначеному для фіксації доходів майбутніх періодів.

дебет рахунку 76

Субрахунок 76.АВ "Податок на додану вартість за авансами і платежах"

Узагальнювати інформацію про розрахунки по сплаті ПДВ з попередніх оплат дозволяє рахунок 76.АВ. Бухгалтерський облік ведеться з тими замовниками і покупцями, від яких завчасно надійшли гроші під плановану відвантаження товарів або для надання різних видів послуг.

Господарські операції можуть бути різними. Наприклад: Д68.02 К76.АВ - облік податку на додану вартість по оплаті, отриманої від клієнта завчасно. Д 76.АВ К68.02 - нарахування ПДВ за коштами, заздалегідь отриманим від покупців. Рахунок 76. АВ має наступні субконто (аналітичні ознаки): “Контрагенти”, “Рахунки-фактури”.

рахунок 76 ав

Кореспонденція по дебету

Розглянутий рахунок (76) за дебетом може кореспондувати з наступними: “Основні засоби” (01), “Обладнання до установки” (07), “Прибуткові вкладення в МЦ” (03), “Вкладення у необоротні активи” (08), “ нематеріальні активи “(04). З другого розділу плану рахунків він взаємодіє з пунктами “Матеріали” (10), “Тварини на вирощуванні і відгодівлі” (11), “Заготівля та придбання МЦ”.

рахунок 76 проводки

76 рахунок може кореспондувати за дебетом з усіма пунктами розділу “Витрати на виробництво”, а також з рахунками 44 41, 45 і 43, категорії “Готова продукція і товари”. Часто виконуються проводки з грошовими рахунками: 52, 50, 58, 51, 55, а також з розрахунковими: 60, 67, 66, 62, 73, 70, 76, 71, 79. Крім цього, за дебетом здійснюється кореспонденція з такими рахунками : 99 (відображає прибутки і збитки), 91 (фіксує різні доходи і витрати), 90 “Продажі”, 97 “витрати майбутніх періодів”, 86 “Цільове фінансування”.

Приклади господарських операцій (за дебетом)

Зрозуміти матеріал, викладений у статті, допоможуть деякі приклади з таблиці.

Кореспонденція

Зміст господарської операції

Д76 К20

Зменшилася вартість незавершеного основного виробництва за рахунок дебіторів і кредиторів. Це може бути нарахування заборгованості страхової компанії з нагоди (ПП або форс-мажор).

Д76 К28

Втрати від браку віднесено на рахунок про розрахунки з кредиторами і дебіторами.

Д76 К60

Отримання заборгованості перед постачальниками, згідно з документами, що підтверджує згоду на переказ коштів.

Д76 К50

Оплата грошових коштів кредиторам готівкою (з каси).

Д76 К68-ПДВ

Виявлення заборгованості по бюджету (з ПДВ) під час визначення виручки для оподаткування.

Д76 К26

Загальногосподарські витрати компенсуються завдяки різним дебіторам і кредиторам.

Д76 К43

Врахування боргів від різних дебіторів по готової продукції.

Д76 К29

Вартість незавершеного обслуговуючого виробництва знизилася завдяки перерахуванню грошових коштів організації від дебіторів.

Кореспонденція за кредитом

Бухгалтерський рахунок 76 може взаємодіяти з наступними категоріями плану рахунків: “Вкладення у необоротні активи”, “Основні засоби”, “НМА активи”, “Обладнання до установки”, “Прибуткові вкладення в МЦ”. У розділі “Виробничі запаси” кореспонденція здійснюється з рахунками “Матеріали”, “Заготівля та придбання МЦ”, “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, “ПДВ по придбаних цінностях”.

76 рахунок може також взаємодіяти по кредиту з усіма розрахунковими (крім 68, 69, 75, 77) і категорією “Витрати на виробництво”. З розділу “Готова продукція і товари” - з рахунками 52, 50, 51, 44,55, 41, 57, 45, і 58. Крім цього, кореспонденція здійснюється з більшістю розрахункових рахунків і, зрозуміло, з тими, які відображають грошові операції (91, 97, 94, 96, 99). кредит рахунку 76

Приклади господарських операцій (за кредитом)

Наочно ознайомитися з тим, які має рахунок 76 проводки, допоможе наведена нижче таблиця з декількома прикладами.

Кореспонденція

Зміст господарської операції

Д01 К76

Списання купуються об’єктів основних засобів (ОС) у розділі про кредиторську заборгованість.

Д03 К76

Повернення лізингового майна на баланс підприємства (відбувається у випадках, коли не відбулося зміни власника на підставі угоди).

Д10 К76

Списання матеріалів в частині кредиторської заборгованості.

Д51 К76

Отримання грошових коштів від клієнта на розрахунковий рахунок.

Д62 К76

Отримання від покупців заборгованості на підставі договору.

Д25 К76

Заборгованість різним кредиторам і дебіторам по загальновиробничих витрат.

Д76 К76

Фіксування поточної кредиторської заборгованості лізингодавцю (за лізинговою оплаті) в рахунок зменшення довгострокових зобов’язань.

Сальдо за рахунком 76

Початківці бухгалтери часто задають питання про те, якою насправді рахунок 76: активний чи пасивний? На практиці ситуації бувають різні, але оскільки на ньому враховується дебіторська і кредиторська заборгованість, сальдо може бути двох видів:

 • Одностороннє (дебетове або кредитове);
 • Двостороннє (одночасно дебетове і кредитове).

Це означає, що даний рахунок - активно-пасивний. Для того щоб визначити дебетове сальдо, підсумовують всі борги з боку контрагентів. Сальдо 76 рахунку по кредиту відображає всі гроші, які зобов’язана виплатити підприємство. сальдо 76 рахунку

Звіти про кредиторську та дебіторську заборгованість в системі 1 С

Компанія, яка користується системою “1С: Підприємство 8”, повинна вести звіт про розмір дебіторської заборгованості контрагентів. Ознайомитися з інформацією можна, якщо після запуску програми увійти в розділ “Контрагенти”. У відкритому полі є список організацій і індивідуальних підприємців. Серед них є дебітори і кредитори. Контактні дані, рахунки і договори, розклад роботи - все це завжди можна подивитися. Саме з цього меню можна зареєструвати нову організацію, що входить в холдинг.

Дізнатися точну заборгованість підприємств не складе труднощів. Для цього слід увійти в розділ “Заборгованість за контрактами”, на панелі “Виводити заборгованість” вибрати “Дебіторську” і встановити необхідну дату. Перед користувачем з’явиться список всіх контрагентів, серед яких можна вибрати конкретні підприємства (з великими боргами). Якщо організацій багато і весь список не вміщується на одній сторінці, інформацію можна представити в наочному вигляді. Для цього знадобиться перейти в розділ “Діаграма”. Аналогічним чином здійснюється робота з кредиторською заборгованістю.

рахунок 76 активний

Ось і все, що необхідно знати про рахунок 76, що відбиває розрахункові операції з дебіторами (кредиторами). Оскільки законодавство Російської Федерації систематично змінюється, слід регулярно користуватися довідково-правовими системами, в яких завжди є актуальний план рахунків та ПБО. Тоді фахівці завжди будуть в курсі будь-яких змін, що стосуються їх професійної діяльності, і зможуть приймати правильні рішення при веденні бухгалтерського обліку.



ЩЕ ПОЧИТАТИ